INTUJAI

INTUJAI

miércoles, 15 de febrero de 2012

AHOZ-AHO 2012 (AURKEZPENA-PRESENTACION)


AHOZ-AHO 2012
…SAR DADILA KALABAZAN!

(ORDIZIA-TOLOSA, Martxoaren 09, 10, 11, 15, 16, 17 eta 18)
    

AURKEZPENA PRESENTACIÓN
  “Bazen behin...”

Honela hasten dira istorio, kondaira eta ipuin gehienak, gure arbasoetatik, belaunaldiz belaunaldi, lehenalditik gaur eguneraino iritsi zaizkigunak eta guk etorkizuneraino eraman nahi ditugunak.
Beti belaunaldiz belaunaldi, ahoz-aho…

Gure ahozkotasunaren altxor hauek transmititzeko, bilketarako sistema bakar eta ezinhobea daukagu: gure memoria, gure burua…
Edo batek esango luken bezala, gure Kalabaza.

Agian horregatik gure istorio, kondaira eta ipuin guztiak mezu batekin amaitzen dira, gure burutxoa martxan jartzeko, eta jaso dugun altxorra ondo gorde eta berriro helearazteko.

“Hala bazan edo ez bazan...
SAR DADILA KALABAZAN!”

Dena gure Kalabazan gorde gero eskeini ahal izateko.

“...eta atera dadila Ordiziko eta Tolosako plazan.”

Ordizia eta Tolosa ari dira prestatzen, 2012an, toki urrunenetatik AHOZ-AHOko Ahozkotasunaren Nazioarteko Jaialdira datozkigun hitzaren mezulariak beste urte batez jasotzeko.

Ordizia eta Tolosa betidanik izan dira helburu ezberdinekin bidea egiten zuten eta egiten darraiten erromes askoren pasoko tokiak.
Eta zer dira bada narratzaileak, bideetan barrena dabiltzan erromesak baino?

Erromesek bizitzarako ezinbesteko zuten likidoa kantinplora arkaiko batean gordetzen zuten: Kalabaza bat!
Iturri bateko ur freskoa gordeko zuen eta beren jatorriko lurraldeetatik urrun sortutako egarria asetzeko balio zuen Kalabaza.

Ez da beharrezkoa metafora sakontzea ulertzeko zergatik Ordizin eta Tolosan ospatzen da urtero “AHOZ-AHO” Ahozkotasunaren Nazioarteko Jaialdia.

Gure Kalabaza ireki eta beste iturrietatik lortutakoa banatzeko garaia iritsi da.
Gure istorio, kondaira eta ipuinak atera eta hauekin 
Ordiziko eta Tolosako kaleak ureztatzeko garaia iritsi da.

“...Hala bazan, edo ez bazan,
sar dadila KALABAZAN! 
Eta atera dadila Ordiziako plazan.” AHOZ-AHO 2012
…SAR DADILA KALABAZAN!

(ORDIZIA-TOLOSA, Martxoaren 09, 10, 11, 15, 16, 17 eta 18)

“Bazen behin...”
(Érase una vez…)
Así comienzan todas las historias, leyendas  y cuentos que, de generación en generación, han llegado desde el pasado al presente y que nosotr@s haremos llegar hasta el futuro.
Siempre de generación en generación, de boca en boca...

Para transmitir estos tesoros de nuestra oralidad contamos con un sistema de almacenaje único e inmejorable: nuestra memoria, nuestra cabeza...
O como diría alguno: nuestra Calabaza.

Quizá por eso todas las historias, leyendas y cuentos terminan con un mensaje para activar nuestra cabecita y guardar y transmitir de nuevo el tesoro que nos han entregado.

“Hala bazan edo ez bazan...
SAR DADILA KALABAZAN!”
(Y si fue así o no fue así…
métase en la Calabaza)


Guardarlo todo en nuestra Calabaza para poder ofrecerlo después.

“...eta atera dadila Ordiziko eta Tolosako plazan.”
(…y que salga después en la plaza de Ordizia y de Tolosa)

Ordizia y Tolosa se preparan para recibir un año más a l@s mensajer@s de la palabra que venid@s desde los más remotos lugares nos visitarán en el Festival Internacional de la Oralidad AHOZ-AHO 2012.

Ordizia y Tolosa, lugares de paso de los innumerables peregrin@s que por diversos motivos recorrían y recorren aún los caminos de nuestra geografía.
¿Y qué son l@s narrador@s sino peregrin@s recorriendo caminos?

L@s peregrin@s guardaban el líquido vital en una arcaica cantimplora: 
¡Una Calabaza!
Una calabaza que recogía agua fresca de una fuente y calmaba la sed 
en lugares alejados de su origen.

No es necesario extenderse en la metáfora para comprender por qué Ordizia y Tolosa acogen cada año el Festival Internacional de la Oralidad “AHOZ-AHO”.

Ha llegado el momento de abrir nuestra Calabaza y compartir lo adquirido en otras fuentes.
Ha llegado el momento de sacar nuestras historias, leyendas y cuentos para regar con ellos las calles de Ordizia y de Tolosa.

“...Hala bazan, edo ez bazan,
sar dadila KALABAZAN! 
Eta atera dadila Ordiziko eta Tolosako plazan.” 
(Y si fue así o no fue así… métase en la Calabaza
…y que salga después en la plaza de Ordizia y de Tolosa)
+INFO

  

No hay comentarios:

Publicar un comentario